Stručni i investicijski nadzor

Stručni i investicijski nadzor nad građenjem

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, građevinsko – obrtničkih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova, kao i radova hortikulturnog uređenja i opremanja objekata u tijeku izgradnje ili rekonstrukcije temeljem Građevinske dozvole, ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i posebnih uzanci o građenju – uz aktivno prisustvo nadzornih inženjera na gradilištu, a u što je uključeno:

Na većim projektima gdje je u realizaciju projekta uključen veći broj sudionika (Izvođači, Projektanti, Stručni nadzori i dr.) pratimo rad svih učesnika u gradnji, kontroliramo njihove troškove, usklađenost ugovorenih obveza sa realiziranom dinamikom i troškovima, služimo kao posljednja zaštita Naručitelju prije isplate ispostavljenih mjesečnih računa, privremenih situacija (računa), okončanih situacija (računa) i drugih financijskih dokumenata koje ispostavljaju angažirani sudionici na realizaciji projekta.