Kontakt

VIS PROJEKTIRANJE d.o.o.

Banjavčićeva 11, 10000 ZAGREB

Telefon: +385 1 7787 305

Telefaks: +385 1 7787 306

e-mail: info@vis-projektiranje.hr

www.vis-projektiranje.hr

OIB: 62515460662