Tehničko savjetovanje – Konzalting

Tehničko savjetovanje Naručitelja – konzalting

Stalno tehničko savjetovanje Naručitelja – konzalting tijekom realizacije investicije i njegova stalna tehnička podrška.

Ovisno o nivou angažmana obavljamo slijedeće aktivnosti:

Pregled i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije.

Poslovi Tehničkog savjetovanja Naručitelja – konzaltinga tijekom realizacije izgradnje građevine: