Studentski dom Pula

Dana 05. prosinca 2019. godine potpisali smo s Naručiteljem: Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Ugovor o obavljanju usluga stručnog nadzora i koordinatora II prilikom građenja i opremanja studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula.