Dječji vrtić Vrtuljak Marčana

Naziv građevine: Djecji vrtić Vrtuljak Marčana

Investitor: Općina Marčana

Vrijeme realizacije:  od 11.2019. do 11.2020. godine

Vrijednost investicije: 10,59 milijuna kuna.

Kratki opis građevine:

Projektiranje Dječjeg vrtića Vrtuljak u Marčani kod Pule. Površina objekta 1.140 m2. Dječji vrtić je predviđen za boravak djece od jasličkog do predškolskog uzrasta. U sklopu Dječjeg vrtića se nalazi kuhinja sa pripadajućim spremištima i sanitarijama, višenamjenski prostor, prostorije za boravak djece, garderobe i sanitarije za djecu, uredi itd. Objekt se sastoji od podruma, prizemlja i 1. kata. Konstrukcija podruma objekta je armirano betonska izrađena od vodonepropusnog betona uz dodatak Xypexa bez korištenja vanjske hidroizolacije. Prizemlje i 1. kat objekta su izrađeni od armirano betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža i greda sa ispunama od Porotherm opeke debljine 25 cm. Sve armirano betonske ploče su izvedene kao ravne ili kose pune armirano betonske ploče debljine 20 cm. Ovojnica objekta je izvedena kao kontaktna fasada ETICS sustav debljine 15 cm. Krov objekta je djelomično ravni a djelomično kosi sa pokrovom od kupe kanalice i toplinskom izolacijom od 16 cm.

U sklopu poslova projektiranja izradili smo izvedbeni arhitektonski projekt.