CUP Zajarki Zaprešić, CUP Zajarki d.o.o. Zaprešić, 2008. godina

– Elaborat o toplinskoj zaštiti i uštedi energije.

– Elaborat zaštite od buke.

– Glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje sa troškovnikom.

Galerija