Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Čepin, Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, 2008. godina

– Elaborat o toplinskoj zaštiti i uštedi energije.

– Elaborat zaštite od buke.

– Glavni i Izvedbeni projekt vodoopskrbe i odvodnje sa troškovnikom.

– Izvedbeni troškovnik za građevinsko obrtničke radove.