Gradski bazen Rovinj

Dana 25. veljače 2020. godine potpisali smo Ugovor s Naručiteljem: Valbruna Sport d.o.o. Rovinj o pružanju usluga stručnog nadzora i koordinacije II zaštite na radu prilikom izgradnje i opremanja zgrade javne i društvene namjene Grupe 2: Bazen u sklopu bolnice dr. Martin Horvat – Zamjenska zgrada u Rovinju.