Dječji vrtić Marčana

Dana 30. listopad 2019. godine potpisali smo s Naručiteljem Ugovor o obavljanju usluga stručnog nadzora i koordinatora II prilikom izgradnje Dječjeg vrtića Marčana kod Pule.