Bazenski kompleks Punta Umag

Dana 17. siječanj 2022. godine potpisali smo s Naručiteljem: Plava laguna d.d. Poreč, Ugovor o obavljanju stručnog nadzora i konzalting usluga na radovima izgradnje bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima i animacijskim klubovima, Punta, Umag.